Amsterdam University Medical Centers (UMC)

GoAnywhere MFT is onderdeel van het nieuwste ziekenhuissysteem van het Amsterdam UMC. De tool zorgde voor zowel dataveiligheid als ononderbroken dienstverlening tijdens een omvangrijke fusie.

BlueFinch-ESBD

Over

Het Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis en medische faculteit in Amsterdam en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Met ruim 16.000 mensen werken de twee locaties van Amsterdam UMC samen aan goede patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Het Amsterdam UMC, dat diensten biedt via twee universitair medische centra in de regio Groot Amsterdam en honderdduizenden inwoners bedient in een van Europa’s drukste stedelijke centra, stond voor een aanzienlijke uitdaging tijdens de fusie tussen het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU Medisch Centrum (VUmc).

Deze fusie vereiste de integratie van data tussen bestaande digitale systemen, met behoud van de strengste beveiligings- en privacynormen. Door hiervoor GoAnywhere Managed File Transfer in te zetten, kon het Amsterdam UMC hun gegevensbeheerprocessen centraliseren, de complexe workflows efficiënter maken en de continue zorg aan hun patiënten waarborgen.

De uitdaging van het samenvoegen van verschillende systemen

De gezondheidszorg is van nature een datagestuurde sector, waar informatiebeveiliging van het grootste belang is. In het licht van de geplande fusie tussen twee grote ziekenhuizen in de regio, stond het Amsterdam UMC voor de uitdaging om twee afzonderlijke infrastructuren samen te voegen. Dit hield in dat er een naadloze gegevensuitwisseling en toegankelijkheid voor het verplegend personeel moest worden gerealiseerd, wat de noodzaak voor een betrouwbare integratieoplossing benadrukte.

“Ondanks de complexiteit van de fusie was het essentieel dat iedereen toegang bleef houden tot zijn gegevens en alle werkzaamheden ongestoord konden doorgaan”, vertelt Mark Hoogeveen, teamleider EPD & Integratie bij Amsterdam UMC. Het ziekenhuis koos voor de samenwerking met BlueFinch-ESBD. Hierdoor kon het beheer van hun gegevens worden gestroomlijnd en de workflows efficiënter worden gemaakt.

Om tegemoet te komen aan hun specifieke eisen voor gegevensintegratie, heeft het Amsterdam UMC GoAnywhere (GA) Managed File Transfer geïmplementeerd. Het primaire doel hiervan was het veilig synchroniseren van data tussen het AMC en het VUmc, om zo te zorgen voor een vlekkeloze informatiestroom in de regio.

“Met GA kunnen we informatie veilig overbrengen van onze systemen naar de nieuwe omgeving, ter ondersteuning van het fusieproces”, verklaart Mark. “Hierbij verwerken we uiteenlopende soorten bestanden, van factureringsdata tot onderzoeksbestanden met patiëntgegevens, waarbij we steeds de hoogste prioriteit geven aan de beveiliging van deze data.”

 

Gebruiksgemak benutten voor veilige gegevensoverdracht

Een ander aandachtspunt was de veilige overdracht van gegevens. Door de fusie ontstond de noodzaak voor het delen van informatie tussen Epic, het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het Amsterdam UMC, en diverse andere systemen, waaronder de gegevensuitwisseling met Ziekenhuis Amstelland. Deze bestanden bevatten gevoelige patiëntgegevens en moeten voldoen aan de GDPR-wet- en regelgeving. IJzersterke beveiligingsprotocollen waren dus een vereiste.   

GoAnywhere (GA) hielp bij het faciliteren van deze eisen. De gebruiksvriendelijke interface en eenvoudige scripttaal van GA maakten het systeem toegankelijk voor personeel van verschillende medische afdelingen. Dit leidde tot een efficiëntere workflow en minder behoefte aan constante betrokkenheid van ontwikkelaars.

“Met GoAnywhere beschikken we over een handige toolkit die ook door niet-IT-personeel eenvoudig te gebruiken is om nieuwe workflows in te richten”, zegt Mark. “De scripttaal is gemakkelijk te begrijpen en toe te passen, wat ons enorm helpt in onze dagelijkse activiteiten.”

Grip op veilige gegevensuitwisseling en samenwerking

GoAnywhere biedt het Amsterdam UMC talrijke voordelen. Door het gebruiksgemak wordt de productiviteit verhoogd. Bovendien heeft het geleid tot minder onderhoud en systeembeheer, waardoor de IT-afdeling meer tijd kan besteden aan het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens en zich kan concentreren op andere belangrijke aspecten van de fusie.

“Op het vlak van beveiliging helpt GA ons grip te houden op gegevensuitwisseling”, voegt Mark toe. “We hebben een duidelijk overzicht van wat er gebeurt met een logboek van alle geautomatiseerde overdrachten. Zo kunnen we eenvoudig verifiëren of een batch correct is verwerkt.”

Het Amsterdam UMC vervult een belangrijke rol bij het leveren van gegevens aan diverse externe instanties, een rol die bijzonder prominent werd tijdens de coronapandemie. In deze periode verzorgde het Amsterdam UMC updates over de beschikbaarheid van IC-bedden aan het Landelijk Platform Zorgcoördinatie en rapporteerde dagelijks incidenten aan VeiligheidNL. Dankzij de automatisering van deze gegevensuitwisseling door GoAnywhere (GA) is de kwaliteit van de dataoverdracht verbeterd. Dit heeft niet alleen de efficiëntie verhoogd, maar versterkte ook de impact van Amsterdam UMC op landelijk niveau.

 

De ideale implementatiepartner

De samenwerking tussen het Amsterdam UMC en BlueFinch-ESBD heeft vruchtbare resultaten opgeleverd, gekenmerkt door effectieve communicatie en proactieve ondersteuning. BlueFinch-ESBD droeg met zijn snelle reactievermogen en oplossingsgerichte aanpak aanzienlijk bij aan het oplossen van uitdagingen en het optimaliseren van de impact van GA op de gezondheidszorg.

“BlueFinch-ESBD heeft ons professionele ondersteuning geboden. Ze waren toegankelijk en stonden open voor onze ideeën, wat een duidelijk teken is van hun bereidheid tot samenwerking en dialoog”, aldus Mark.

Nu het Amsterdam UMC zich verder ontwikkelt, ligt de nadruk op het verbeteren en uitbreiden van de functionaliteiten van dit platform. GA is een van de centrale diensten binnen de organisatie geworden, die efficiënt gegevensbeheer en veilige bestandsoverdracht mogelijk maakt.

 

Een sterk fundament voor veiligheid en efficiëntie

Door de samenwerking met BlueFinch-ESBD en de integratie van onder andere GoAnywhere MFT, heeft Amsterdam UMC de uitdagingen op het gebied van gegevensintegratie tijdens het fusieproces effectief aangepakt. GA zorgde voor een soepele gegevensuitwisseling, verbeterde workflows en naleving van de regelgeving voor gegevensbeveiliging.

Mark merkt op: “GoAnywhere heeft zich ontwikkeld tot een functionele tool en is nu onmisbaar voor het ziekenhuis. Het is een volwassen oplossing die voldoet aan onze verwachtingen en ons helpt om onze processen zowel efficiënter als veiliger te maken.”

Terwijl het Amsterdam UMC verder werkt aan het optimaliseren en uitbreiden van hun datamanagementsystemen, zijn ze vol vertrouwen over de mogelijkheden die GoAnywhere biedt voor hun toekomstige gezondheidszorgactiviteiten.